Anwesha Mukherjee, Dr.

Room: 0505.02.519
Phone:+49 89 289 23447
E-Mail: anwesha.mukherjee[at]tum.de
Office Hours: by apponintment

 

Annette Becker, M.A.

Room: 0505.02.519
Phone: +49 89 289 23447
E-Mail: annette.becker[at]tum.de

Katharina Paul, M.Sc.

Raum:
Telefon:
E-Mail:
Office Hours: by apponintment

Konstantin Römer, M.Sc.

Room:  0505.02.2516
Phone: +49 89 289 28140
E-Mail: konstantin.roemer[at]tum.de

Lars Schmitt, M.A.

Room: 0505.02.516
Phone: +49 163 7100 161
E-Mail: lars.schmitt[at]tum.de

 

Linda Bandelow, M.Sc.

Room: 0505.02.511
Phone: +49 89 289 28492
E-Mail: linda.bandelow[at]tum.de
Office Hours: by apponintment

 

Marius Berger, M.Sc.

E-Mail: marius.berger[at]tum.de